Galerija


Galerija > Minijature


Zidanje trojanskog konja

Zatvaranje pukotine

Zarobljenik

Svetac

Pukotina

Prozor

Ponor

Oko koje sve vidi

Nastanak crvene kugle

Čuvar totema

Zidanje trojanskog konja

Akvarel
0000

Zatvaranje pukotine

Akvarel
0000

Zarobljenik

Akvarel
0000

Svetac

Akvarel
0000

Pukotina

Akvarel
0000

Prozor

Akvarel
0000

Ponor

Akvarel
0000

Oko koje sve vidi

Akvarel
0000

Nastanak crvene kugle

5x5cm

Akvarel
2004

Čuvar totema

Akvarel
0000