Biografija

Molnar Mirko


Fotografija: Šandor Peti (HU)
Molnar Mirko rođen je 1954. godine u Sivcu. Višu pedagošku školu, odsek likovno, završio je u 1988. godine u Segedinu.

Od 1990. godine radi u Subotici kao likovni pedagog.Pored pedagoškog rada, bavi se i umetničkim radom. Najviše radi crteže, grafike, slike. Umetnošću se bavi već 30 godina, i za to vreme je stvorio brojna dela. Učestvovao je u radu mnogih likovnih kolonija u zemlji i van nje. Član je Srednjeevropske likovne kolonije u Talji( Mađarska), i Grafičke radionice likovne kolonije u Senti. Imao je više samostalnih i kolektivnih izložbi u Srbiji i inostranstvu.Član je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine(ULUV) od 2007. godine. Živi i stvara u Subotici.

Važnije samostalne izložbe:

Važnije grupne izložbe: