Galerija


Galerija > Crteži


Začarana šuma

Vremenski prolaz

Vodopad na Aheronu

Udarni talas

Trešmen (Omaž Arčimboldu)

Suprotnosti

Supermasivna crna rupa

Šuma mangrovea

Solomon i kraljica od Sabe

Sizif

Sekvoja

Sedam samuraja

Rast

Raspeće

Raspadanje

Ptica

Prva nanosekunda Velikog praska

Prašuma III

Prašuma II

Prašuma

Površinske forme

Neprobojna prepreka

Mer de Glas

Mangrove drvo

Madona sa detetom

Kukuruzne ptice

Kristov Hrist

Korenje

Jezero Palić II

Izvor reke Stiksa

Iskrivljeni prostor

Grabljivice

Gospodar svemira

Gnezdo

Erupcija

Dvorac kralja Pakala

Cvet

Čuvar prolaza koji ne vodi nikud

Crna močvara

Crna kapljica

Borba

Bik Koji Sedi

Anatomija šipraga

Začarana šuma

28x40cm

Crtež tušem
2017

Vremenski prolaz

40x28cm

Crtež tušem
2017

Vodopad na Aheronu

28x40cm

Crtež tušem
2017

Udarni talas

40x28cm

Crtež tušem
2015

Trešmen (Omaž Arčimboldu)

67x47cm

Crtež tušem
2012

Suprotnosti

40x28cm

Crtež tušem
2015

Supermasivna crna rupa

40x28cm

Crtež tušem
2016

Šuma mangrovea

40x28cm

Crtež tušem
2015

Solomon i kraljica od Sabe

67x47cm

Crtež tušem
2012

Sizif

67x47cm

Crtež tušem
2011

Sekvoja

40x28cm

Crtež tušem
2017

Sedam samuraja

67x47cm

Crtež tušem
2013

Rast

40x28cm

Crtež tušem
2016

Raspeće

67x47cm

Crtež tušem
2013

Raspadanje

40x28cm

Crtež tušem
2015

Ptica

40x28cm

Crtež tušem
2015

Prva nanosekunda Velikog praska

40x28cm

Crtež tušem
2017

Prašuma III

28x40cm

Crtež tušem
2018

Prašuma II

40x28cm

Crtež tušem
2017

Prašuma

28x40cm

Crtež tušem
2017

Površinske forme

40x28cm

Crtež tušem
2015

Neprobojna prepreka

47x67cm

Crtež tušem
2013

Mer de Glas

28x40cm

Crtež tušem
2015

Mangrove drvo

40x28cm

Crtež tušem
2015

Madona sa detetom

67x47cm

Crtež tušem
2012

Kukuruzne ptice

67x47cm

Crtež tušem
2013

Kristov Hrist

67x47cm

Crtež tušem
2011

Korenje

40x28cm

Crtež tušem
2017

Jezero Palić II

28x40cm

Crtež tušem
2018

Izvor reke Stiksa

40x28cm

Crtež tušem
2018

Iskrivljeni prostor

40x28cm

Crtež tušem
2015

Grabljivice

67x47cm

Crtež tušem
2012

Gospodar svemira

67x47cm

Crtež tušem
2012

Gnezdo

40x28cm

Crtež tušem
2015

Erupcija

40x28cm

Crtež tušem
2017

Dvorac kralja Pakala

67x47cm

Crtež tušem
2012

Cvet

40x28cm

Crtež tušem
2015

Čuvar prolaza koji ne vodi nikud

67x47cm

Crtež tušem
2011

Crna močvara

28x40cm

Crtež tušem
2018

Crna kapljica

40x28cm

Crtež tušem
2015

Borba

40x28cm

Crtež tušem
2015

Bik Koji Sedi

67x47cm

Crtež tušem
2013

Anatomija šipraga

28x40cm

Crtež tušem
2018