Galerija


Galerija > Crteži


Začarana šuma

Začarana šuma

Vremenski prolaz

Vodopad na Aheronu

Tišina pre oluje

Supermasivna crna rupa

Suncokreti

Šuma mangrovea

Staro drvo

Sizif

Sekvoja

Romeo i Julija

Rasprava

Prašuma III

Prašuma II

Prašuma

Površinske forme

Nedelja popodne

Mrtva priroda

Mrtva priroda

Meduza

Mangrove drvo

Lepa Jelena

Kirka

Katedrala

Jezero Palić II

Izgubljeni grad

Haos

Fantomsko ostrvo

Erupcija

Demonstranti

Crna kapljica

Čekajući čudo

Anatomija šipraga

Začarana šuma

32x47cm

Crtež tušem
2021

Začarana šuma

28x40cm

Crtež tušem
2017

Vremenski prolaz

40x28cm

Crtež tušem
2017

Vodopad na Aheronu

28x40cm

Crtež tušem
2017

Tišina pre oluje

32x47cm

Crtež tušem
2021

Supermasivna crna rupa

40x28cm

Crtež tušem
2016

Suncokreti

47x32cm

Crtež tušem
2021

Šuma mangrovea

40x28cm

Crtež tušem
2015

Staro drvo

47x32cm

Crtež tušem
2021

Sizif

67x47cm

Crtež tušem
2011

Sekvoja

40x28cm

Crtež tušem
2017

Romeo i Julija

41x28cm

Crtež tušem
2016

Rasprava

47x32cm

Crtež tušem
2021

Prašuma III

28x40cm

Crtež tušem
2018

Prašuma II

40x28cm

Crtež tušem
2017

Prašuma

28x40cm

Crtež tušem
2017

Površinske forme

40x28cm

Crtež tušem
2015

Nedelja popodne

32x47cm

Crtež tušem
2021

Mrtva priroda

47x32cm

Crtež tušem
2021

Mrtva priroda

47x32cm

Crtež tušem
2021

Meduza

29x22cm

Crtež tušem
2021

Mangrove drvo

40x28cm

Crtež tušem
2015

Lepa Jelena

28x20cm

Crtež tušem
2021

Kirka

28x20cm

Crtež tušem
2021

Katedrala

42x29cm

Crtež tušem
2022

Jezero Palić II

28x40cm

Crtež tušem
2018

Izgubljeni grad

30x30cm

Crtež tušem
2021

Haos

47x67cm

Crtež tušem
2017

Fantomsko ostrvo

67x47cm

Crtež tušem
2016

Erupcija

40x28cm

Crtež tušem
2017

Demonstranti

41x27cm

Crtež tušem
2018

Crna kapljica

40x28cm

Crtež tušem
2015

Čekajući čudo

40x28cm

Crtež tušem
2019

Anatomija šipraga

28x40cm

Crtež tušem
2018